Talrijk Coaching èn Ergotherapie!

Talrijk Coaching èn Ergotherapie!

9 januari 2022
2 min read

De start van een nieuw jaar, een moment om terug te kijken naar wat was en vooral vooruit te kijken naar wat komen gaat. Voor Talrijk het moment om verder te ontwikkelen en te versterken………….

Met een vernieuwd logo, nieuwe contactgegevens en een nieuwe site (bijna helemaal klaar):

www.talrijk.org

Nog steeds heel herkenbaar, maar nu ook met ergotherapie erbij!

Want Talrijk staat voor coaching EN voor ergotherapie.

Coaching en ergotherapie hebben een aantal raakvlakken:

  • Zo kijken beiden naar de Talrijke mogelijkheden die iemand heeft.
  • Van deze mogelijkheden wordt gebruik gemaakt bij het bereiken van de persoonlijke doelen. 
  • De aanpak is volledig op maat. De vraag van de klant staat centraal en van daaruit wordt er gekeken welke interventies er nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.
  • Zowel bij coaching als bij ergotherapie wordt gestreefd naar verbetering of voorkomen van achteruitgang, zodat deelnemen aan de maatschappij (met alle uitdagingen) geoptimaliseerd wordt.

Natuurlijk zijn er ook verschillen:

ErgotherapieCoaching
Binnen de ergotherapie wordt er gekeken naar het dagelijks handelen in de breedste zin van het woord (werk, privé, hobby’s, etc). Zijn er knelpunten in de dagelijkse activiteiten door een aandoening, dan kan ergotherapie heel erg zinvol zijn.Binnen coaching wordt er gekeken naar waar je nu staat en waar je zou willen staan. Wat zorgt ervoor dat je niet bent waar je wilt zijn? Een coach is heel waardevol bij het herkennen van jouw hindernissen en het wegwerken ervan.  
Een ergotherapeut werkt op basis van deze aandoening (op verwijzing van een arts of via directe toegankelijkheid)Een coach werkt niet vanuit een aandoening, maar werkt vanuit de knelpunten die jij ervaart. Dus coaching is voor iedereen toegankelijk (en een echt cadeau als je het mij vraagt)
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar, deze vergoeding is 10 uur per jaar.Voor coaching bestaat geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, je dient dit zelf te betalen.

Ik wens jullie allemaal een prachtig nieuw jaar waarin je je Talrijke mogelijkheden tot het bereiken van jouw doelen ten volste kunt benutten!

Kun je ondersteuning gebruiken bij het bereiken van je doelen of ben je gewoon geïnteresseerd? Neem dan gerust een kijkje op mijn site of neem contact op.

Groet, Chantal Lambooij

www.talrijk.org                       06-28822274                chantal@talrijk.org