Privacyverklaring

Talrijk Coaching en Ergotherapie, gevestigd aan Klein Brabant 82 5262RN Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring vloeit vooruit uit de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Contactgegevens

Klein Brabant 82 5262RN Vught

Tel: 0031 628822274

Chantal Lambooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Talrijk Coaching en Ergotherapie. Zij is te bereiken via chantal@talrijk.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Talrijk Coaching en Ergotherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een bericht te sturen via de website, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Talrijk Coaching en Ergotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou in het persoonlijk behandeldossier:

 • Gegevens over je gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer van identiteitskaart
 • Gegevens zorgverzekering
 • Biometrische gegevens indien nodig

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Talrijk Coaching en Ergotherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen identificeren (identificatieplicht in de zorg)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van de betaling
 • Talrijk Coaching en Ergotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, dossiervoering en communicatie richting verwijzers of instanties (wmo, zorgverzekeraars e.d.).

In ons verwerkingsregister treft u hiervan een duidelijk overzicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Talrijk Coaching en Ergotherapie bewaart je persoonsgegevens volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn. Sinds 1 januari 2020 is de bewaarplicht van zorgdossiers voor zorgverleners volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 20 jaar.

Gegevens worden digitaal bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Talrijk Coaching en Ergotherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Talrijk Coaching en Ergotherapie deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst/behandeling en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo sturen wij bijvoorbeeld een eindrapportage terug naar de verwijzer. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Talrijk Coaching en Ergotherapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.