Wat is NLP?

Verander je gedrag door te leren van je ervaringen

Neuro-Linguïstisch Programmeren

NLP, oftewel Neuro-Linguïstisch Programmeren, is een model dat je in staat stelt om te begrijpen hoe je denkt, voelt en doet en hoe je hier positieve invloed op uit kunt oefenen.

NLP gaat er vanuit dat je alles al in je hebt wat nodig is om tot die positieve verandering te komen en de technieken helpen om tot die hulpbronnen te komen die tot positieve verandering leiden.

NLP denkt niet in fouten, maar juist in informatie om tot inzicht en positieve verandering te komen. Tevens wordt daarbij naar de achterliggende “wens/intentie” gezocht.

Doelen worden binnen NLP volgens specifieke criteria geformuleerd. Criteria zijn: Positief (wat wél in plaats van wat niet), Binnen de eigen mogelijkheden (eigen controle), Specifiek (hoe kan het doel worden bereikt), Toetsbaar (meetbaar) en Ecologisch (in evenwicht gebracht met andere subdoelstellingen).